Speleo fotografie

Věnovat focení více úsilí mě napadlo začátkem 90. let. Četl jsem si ve fotopříručkách, studoval dostupné fotopublikace o jeskyních a vyzbrojen nejen znalostmi, ale i odhodláním vyrážel do Rudického propadání s gigantickým záměrem celé ho nafotit. S pomocí figurantů a světlonošů se úkol do značné míry podařil a moje fotky z Propadání se dodnes vynořují v různých tiskovinách a publikacích. Ještě důkladněji jsem zfotodokumentoval jeskyni Svážnou, která je předmětem suchožlebských bádání už několik let. Ostatním jeskyním se věnuji sporadicky, ale není všem dnům konec. Můj speleofotostyl je založen na několika zásadách: Osvětlený krápník je nuda. Jeskyňářství, to je více tmy než světla, voda a akce…
 
Copyright © 2006 Váš prostor, s.r.o. - všechna práva vyhrazena